Skip to main content

Full text of "Cantorion sheet music collection (part 2)"

See other formats


(fanltjfr 

„ (fo iff hiiHllpif unH ftnumiP!! (m: 



p% 



Dominica (» post Trinitatis. 

„(fe tsf bits JJ)cil tins kumiitru brn" 




RECITATIVO. 




~1 p p ^flip M il 



p pt *p pP ? ^ 



-W^)^fe p^ 



Ceist lili.'h au dum Fleische klebwi uud 



g-te uiebt zu wi.derstrebeu 



Wir solllwi m Gc-sct-7. 



^ 


. ,1 


Hft 






















p-hii, 

-d^ 


■^-f 

mid d.irt 


als ^ ill 


H-iiem ,Spie.{>'t' 


SfllU, 


wie 


u„.s,.,e *_t»r u„ 


ar.tij,' 








^ 


* 






H . 1 ' 






*» ** 





Mfo^ Lj r 


. 1 ft * — : — ; — ft — »n 






i ^ , ft r r, *p c r r M 




_ p £ y ^ ft ^ r 




TVtf 


uud dcu_.iurli lj|i.-_ b.-il wir da _ 


bti; 


au S rij^mr 


Kraft war i\ii-niaiid fa. hinder Siiiid«'ii 












^ SB ^ - 




r^±f*rr^j_ r ' ' 




ffi ffl J^=»J«d 






j^ _ 


\J - ^ -as: 








- „ 


_ , — = 1 


i— < i 


















'*/•$ J). f ; - J | "" f : 









f f> - — - - - — — 

r,l f - — — ' — 




ff-^jt 1 1 1 1 1 1 










IT y*C"?y ' 
if) 


.^ .. 


• ^ 7 V#s 7 


^ 




TJb 


JiSiT vji* ssi 




= 


: = 1 


= 




**< >— S S* ■ 






: ^-* — ^ tv K *r *• 




ft ^ V 1< g 7- 




^ •■:' ' — ^ 




? j i • Si_ 




i' 


i 


» 



--^j 












m~^ 1 


!*f r^ 


^ 




















if)— 


^a 




<* 




P' 


-> r 


p 




5 


5 


jf • «£-! » *• ft 












*t*ST+ 




die 



















,* , 


S9B /^i , ^ /"> #- 


■f* ■--> 


-*->'■ fe 












«.' ^^ 


— ft; r" — i — t- 


fgj r ,_, 


_^ k ^- v 






r • - p ftfJ'' L^ . Lft f 


Tit- . 1" ft- dioh . - . 


. tc scliou dc 


i Tod, und 


ib . "_ U noi-h koufttV- ^TL 








^ 


P* ♦ P* »~ — " 


« .£"* 


% a 8 ^ 




* — ' " — -" *c^ 



— -/< -> — V 






j^^ ^ 


- t' * 






!«7 ' ' "^^S 












ggi r^i tn 


/ 


, 


^ ?*; > ' 




ffjlj 












.}> } ;- — ^ 


.__i 


sol-c 


b.T Aolh _ _ UIIS 






ki-i . _^V uelLd Ijclniir . 


«• , 


. lichseii 


, die Tie - 






.. L| W f 




=^e5e 


♦ ■ 1 


(• *■ 


'■ »~ L l_l 


;■, ^ ^* 7** 




-"%, j- 1 










i jij ^*f #j_^n Af* 




w~ — j~~ 


!*• .ff * ##. 






^1 Nv ~' 




f P» ft »' * g 


i 


- 


k.i 


- - ne Hand he 

B — l^fc-4, P^- 


huir - 






t~ J l\j" 






|, if V p g 7 • 




. 


« B »« ( 


4 


» tf « r « 


J 


3 5 






« ? f* 




ir"£ t #~i T T PT 














^h^m^^^ 








* f-f- ,— — 


-T^p , lw , v 






*■ 










Al) . S ruiul sMuAiW 


UIIS Viil . |Sjf « 


H, - tl.r 


Al) 


grand 




si-hlut-kl'— 








jt^L^ 4—-^ *" ?*^ 


J t&h 


^ ^ *^' ' 


5"^ 


~ S"""" 1 " 


V . 


*^ 




t> 


■*■ J 












• * £ it- • 






^±z±=^=^r P P 'T 1 P 






Hm.1i 


tru Sohu 


<k 


hat . 


S S.'lbst <T - 


lullt 


u„d 


sci-UfS Va-teiiiZora K<- - 


stilll; 


dun-h 






^ j g) 


>, — - ^ 










e 




^ 




--»• 




. 
















■#■ 


■#• 




L-^i^Hpz: 


- y — p — - 
















HUf 


sein L«i-d.- 


baut, 


der 


ge.-ht 


t uifht ver. 


lo.m,: 


d.M 


Hiu 


nic-i 


si fur (Jfii «-r - 































, 4 J f 




ARIOSO. j, . 


" **f 


















-^ f ? — ^ y 












kotvn, dt'i- wahrt'i) 


.laulHM. mit si.-li 


.riii-l unrifVsl um.le _ 


- su Ar 


" " m '" 


schliu-l . | 


m = 






=3— rj — 1 


- — - « 


5= 


« -2 T 8 ^ ' — 


^ ^ 


£**.*!?" 


-* 



Flauto traverso. 



Soprano. 




-J^rt 






































= 


— 




i — . 


: 


jH ■- - 














r^ 


_ ____'"_ — 


" 


" 


_ - 


*J - — 




















- ke, uur <le» 


GIm 


ke, I 


ur den 


Glau - 


- „ hell, «i.-ll 


Glau . - 




-hen uim 


lUSi (III 






- - M " 


Glau - - 




he 


i,deii 


Gla 


u.beii niiu 


usi du 










s 



















Ha Capo. 



RECITATIVO. 





■#■ 


f- if \ 


i_C_f_f- 


- - 
















W.-uu v 


ir die Suntf aus 


d.iu Ges.tz ei.keu.R-n, so 


seh%t 


■s das fiewis.* 


n med.-r; 


V^Zfp 


o 




«J. & 1 






i-' ■* ff # 






■# ■#■ 






&&±V'/l' f 'r-^ 








wndni: dies 


uur stJit-ket 


imseru Glaubeu wit'der. 


. Diauf hoffcu 


n ir dw 


Zi'it, dieGottes Gii-ti^-keit uns 


j^i:^— ^- — j_. 








^- « 






'« 




all 







■f, 










. -* 
















ZU- J, 


u.sa.^t hat, 


doch 


».b«r. 


ucli aus wt'i.s 


urn Katli 


die, Stun'de 


uns versehwi 


•R-a- 


Je. 


39$ -f Hf — i 






^ 


__ 




!*j 


L -h- — - 






« 









ir ^,, j^—jff 




4s- 




■#■ # 










^^fe^^^^^^ 




fi g J/ p y y y r -^ — 


dot-L, 


vvir las.s 




he. 


ruuK,.,,: , 


r weiss «,,«■«„, ' 


cs uii-thi- 


ist, und braui-hct keiu 


■ List an 








"C 1 4, 








' ' 


V 




k- 





Soprano. 

Flaulo traverso' in 8'! 
Oliot; damore. Violiiio I. 



Alto. 
Violiuo II foil' Alto. 



Tenore. 

Viola eol Tenore. 



CHORAL. 




^ 






^ 


















*• « 


si.-h's a.i_ 


li.-ss, als 


vollt' er ui.ht, lass 


di.-h es 


nitht er - 


schru.eii.-u,, 


Demi 


wo er 


„ 1 •#■ 


he.steu mil, .la 


will er's 


lli.ht .flit 


de . eken; 

- -v O 










~r* — fif^ 


Ob 


si.-h's an. 


liess,Hls 


wollt' .-.- nicht, lass 


di.-h es 


ui.ht er '. 


s.lire-efceu, 


Ueuu 


wo er 


ist am 


be _ slcn mil, da 


will ers 


uielit eut . 


de . .-ken; 


IH) iti IT " — 










Ob 


sieb's aul 


ess, als 


wollt' er ui.ht, lass 


dieh es 


ilieht er . 


1 
schre.ckeu, 


Demi 


wo er 


ist am 


he.sl.-u'mit, da 


will er's 


nitht eut 


de . ekeu; 


yt*ir-r- 




1— 


| A* 






-fft-f-- 


k ^ — [ 




-i *— 


-J — * T — *y — 




~'j ' U ' 




Oh 


si.-h's aul 


ess, als 


wollt' er ui.ht, lass 


di.-h . 


s ui.ht .-r - 


sehre-ekell, 


Demi 


wo er 


ist am 


be _ st.-ii mit, da 


will e 


'suiehteut 


de . cken,- 

IS / 7 N 












"■ ' 


S fi 


5 « « 


» 8 e= L L - 






• ?,